Zarząd

Prezes Zarządu Janusz Podleśny

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Doradca restrukturyzacyjny,  licencjonowany syndyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych związanych z zawarciem układu, jak i tych związanych z likwidacją majątku upadłego

członek Rad Nadzorczych wielu spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów  Wartościowych.