Upadłość i Restrukturyzacja

– świadczenie usług w zakresie doradztwa podmiotom, które utraciły płynność finansową, znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, są zagrożone upadłością lub zostały postawione w stan upadłości,

– doradztwo i reprezentacja na wszystkich szczeblach postępowania upadłościowego na zlecenie podmiotów tego postępowania, a w szczególności:

  • opracowanie planu restrukturyzacji i doradztwo w zakresie restrukturyzacji podmiotu,
  • opracowanie propozycji układowych,
  • doradztwo w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
  • doradztwo w postępowaniu naprawczym,
  • doradztwo w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidacje majątku,
  • opracowanie nowych zasad stosowania rachunkowości po ogłoszeniu upadłości,

-reprezentacja i doradztwo na rzecz wierzycieli mających problemy z dochodzeniem swoich roszczeń, w szczególności:

  • doradztwo i reprezentacja w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności od dłużników będących w zwłoce,
  • doradztwo i reprezentacja w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności od dłużników postawionych w stan upadłości,
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu układowym, upadłościowym i naprawczym.