Tarcza 4.0 -pomoc dla firm będących w trudnej sytuacji finansowej.

  • przez
pomoc dla firm tarcza

Dlaczego warto z niej skorzystać ?

Wprowadzone 27 maja 2020 roku do porządku prawnego tzw. tarczą 4.0 postępowanie ma na celu pomóc firmie uporać się ze zobowiązaniami, tj. zrestrukturyzować je, w praktyce najczęściej obniżyć. Dzięki niemu przedsiębiorcy dotknięci problemami z płynnością finansową zyskają szybką i sprawną ścieżkę restrukturyzacji w dobie kryzysu gospodarczego. Kluczową zmianą jest przeniesienie ciężaru postępowania z sądów restrukturyzacyjnych na doradców restrukturyzacyjnych, przy zachowaniu ochrony restrukturyzowanego przedsiębiorcy typowych dla procedur sądowych. Spowodować to ma odciążenie sądów w okresie, w którym prawdopodobnie zmierzyć im się przyjdzie ze zwiększoną liczbą postępowań, wynikającą z pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Cel uproszczenia

Jaki jest cel wprowadzania tego typu rozwiązań? Zapewne nowością jest, że jest możliwe przeprowadzenia postępowania w zaledwie cztery miesiące. Najważniejsza różnica wprowadzona na mocy „tarczy 4.0” polega na udzieleniu ochrony
dłużnikowi przed prowadzeniem postępowań egzekucyjnych
.Co warte podkreślenia, czas ten liczy się od momentu opublikowania obwieszczenia o rozpoczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po wcześniejszym podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy tego postępowania. Przedsiębiorca objęty jest w związku z tym ochroną na bardzo wczesnym etapie postępowania, zanim trafi do sądu restrukturyzacyjnego. Na okres czterech miesięcy po opublikowaniu obwieszczenia przedsiębiorca zyskuje także możliwość otrzymania ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów, takich jak: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umowy rachunku bankowego, umowy poręczeń, umowy obejmujące licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw, jeżeli zgodzi się na to nadzorca. Ułatwieniem podczas próby zawarcia układu może być również możliwość zdalnego przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej będzie zorganizować głosowanie i to w warunkach, w których przemieszczanie się oraz obecność w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych stron są utrudnione.

 

Na okres czterech miesięcy po opublikowaniu obwieszczenia przedsiębiorca zyskuje także możliwość otrzymania ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów, takich jak: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umowy rachunku bankowego, umowy poręczeń, umowy obejmujące licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw, jeżeli zgodzi się na to nadzorca.

Reasumując, Tarcza 4.0 jest bardzo dobrym narzędziem dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Nowe przepisy dają przede wszystkim czas i oddech na uporządkowanie spraw firmy i podjęcie przemyślanych kroków z pomocą doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego.