Kontakt

HPP Consulting Spółka z o.o.

 Biuro:
ul. Podchorążych 36
20-811 Lublin

Kontakt: 691-300-688

 mail : info@hppc.pl

 

 

 

HPP Consulting Spółka z o.o.
NIP: 946-251-18-40, Regon: 060197510, KRS: 0000269210,
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy wynosi 52.000,00 złotych (w całości opłacony)