Doradca restrukturyzacyjny. Komu może pomóc?

  • przez

Doradca restrukturyzacyjny to nowa profesja, która została utworzona na początku 2016 roku i zastępuje zawód syndyka. Zmienia się nie tylko jej nazwa – doradca ma szersze kompetencje. Wykonuje on bowiem czynności, które do tej pory wykonywał syndyk, ale także może pełnić funkcję nadzorcy i zarządcy w restrukturyzacji oraz zarządcy w egzekucji.

Doradca restrukturyzacyjny jest zawodem regulowanym, co oznacza, że wykonywać go można tylko po zdobyciu licencji nadawanej przez Ministra Sprawiedliwości. Licencję otrzymują osoby, które zdały egzamin potwierdzający wiedzę z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, gospodarczego, podatkowego, a także ekonomii, zarządzania i finansów.

Jakie uprawnienia ma doradca restrukturyzacyjny ?

Doradcy funkcjonują nie tylko w ramach postępowania sądowego, ale również pozasądowego. Mogą oni świadczyć usługi z zakresu:

  • doradztwa wobec przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością – w zakresie wyboru rozwiązań prawnych, mających zminimalizować ryzyko związane z upadłością, w kwestii kontaktów i negocjacji z wierzycielami
  • poradnictwa restrukturyzacyjnego i sporządzania opinii prawnych – m.in. doradzania przedsiębiorcom, jak pozyskać nowe finansowanie, jak zrestrukturyzować firmę, jaki kierunek działań obrać, by przywrócić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
  • reprezentowania przed sądem – w sprawach związanych z upadłością konsumencką, upadłością przedsiębiorcy i restrukturyzacji przedsiębiorstw;
  • doradcy restrukturyzacyjni świadczą usługi również dla wierzycieli, pomagając sformułować optymalną strategię windykacyjną, reprezentując wierzycieli w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych
  • przygotowania przedsiębiorstwa do procesu upadłości – jeśli nie pozostały już inne możliwości.

Podsumowując, rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest udzielenie profesjonalnej pomocy przedsiębiorcy przeżywającemu trudności finansowe, począwszy od etapu wyboru właściwego trybu restrukturyzacji, aż do jej pomyślnego zakończenia. Doradca restrukturyzacyjny nie stanowi powielenia standardowej obsługi prawnej, posiada bowiem kompetencje innego typu, lokujące się na styku prawa, ekonomii i zarządzania

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach restrukturyzacji oraz upadłości i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania, także pomożemy w formalnościach.

Zapraszamy do współpracy.