HPP Consulting jest firma prawniczą specjalizującą w obsłudze prawnej oraz kompleksowym doradztwie prawno – finansowym przedsiębiorcom, klientom indywidualnym i podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Naszą przewagę nad firmami prawniczymi lub finansowymi tworzy połączenie dwóch głównych gałęzi tj. prawniczej i finansowej. Dzięki takiemu połączeniu jesteśmy efektywniejsi w zdiagnozowaniu problemu i zaproponowaniu trafnych rozwiązań.

Współpraca ze specjalistami w różnych dziedzinach prawa daje gwarancję kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich gałęziach prawa. Jednocześnie gwarantujemy najlepszy wybór prawników w danej dziedzinie.

Posiadamy wiedzę i praktyczne długoletnie doświadczenie w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych. W skaład zespołu realizującego program restrukturyzacyjny wchodzą prawnicy, ekonomiści i analitycy oraz praktycy z długoletnim stażem prowadzenia działalności gospodarczej jak i kierujący firmami na zlecenie.Opracowywujemy plany restrukturyzacyjne i doradzamy w zakresie restrukturyzacji podmiotu.

W skaład naszego zespołu wchodzą doświadczeni syndycy posiadający licencje państwe, prowadzący dziesiątki spraw upadłościowych.W ramach Kancelarii zapewniamy doradztwo i pełną profesjonalną obsługę dotyczacą postępowań upadłościowych,a w szczególności:

  • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłościowe
  • przygotowywujemy opinie i ekspertyzy prawne i ekonomiczne
  • sporządzamy zgłoszenia wierzytelności
  • przygotowywujemy politykę i zasady prowadzenia rachunkowości po dniu ogłoszenia upadłosci
  • doradzamy w sprawie sposobu rozliczania podatków po dniu ogłoszenia upadłości

Sporządzamy również kompleksowe analizy i oceny finansowe firm, doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywujemy najbardziej efektywne sposoby restrukturyzacji i przekształceń firm.

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników i finansistów oraz ich fachowa wiedza daje gwarancję najwyższej jakości świadczonych przez nas usług w trzech głównych obszarach:
prawnym, restrukturyzacyjnym i finansowym.

Wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego i upadłościowego gwarantuje rzetelne reprezentowanie zarówno wierzycieli uczestniczących w postępowaniach układowych i upadłościowych, doradztwo przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, jak i syndykom oraz nadzorcom we wszystkich czynnościach przewidzianych w prawie upadłościowym